วัดสมุหประดิษฐาราม

“วัดสมุหประดิษฐาราม” เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) ต้นตระกูลกัลยาณมิตร สร้างเพื่ออุทิศให้แก่มารดา เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4 และครั้งหนึ่งวัดแห่งนี้ เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดสระบุรี ก่อนถูกยกเลิกไปภายหลังภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจอยู่หลายอย่าง ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม ได้แก่
– พระประธานไม่มีพระนาม เป็นพระหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย อัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย และมีพระอัครสาวกหล่อลงรักปิดทอง 2 องค์ นั่งพับเพียบประนมมืออยู่เบื้องซ้ายและขวา
– พระอุโบสถทรงไทยเฉลียง 2 ชั้น หน้าบันเป็นปูนปั้นลวดลายดอกไม้และรูปสิงห์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังภาพขบวนแห่งานพิธีถวายกระทงเสียหัว ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านท้องถิ่น และภาพกลุ่มสตรีชาวล้านนา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต
– พระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม สูงประมาณ 7 วาเศษ มีบันได 4 ด้าน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ห่างจากกำแพงแก้ว
– พระอุโบสถ ฐานล่างมีกำแพงแก้วล้อมรอบ
– ตุ๊กตาจีนคู่ ทำจากหินเขียวแกะสลัก สูง 1.16 เมตร มีมาในยุคเดียวกับการสร้างวัด
– สังหาริมวัตถุ ซึ่งได้พระราชทานและมีผู้ให้ไว้ คือ ธรรมาสน์ลายทอง มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จปร. และพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชกาลที่ 5 พร้อมตู้สำหรับบรรจุ